2014 BANDIRMA SEÇİM ANALİZ RAPORUDUR

2014 BANDIRMA SEÇİM ANALİZ RAPORU

2014 Yerel Seçimlerine yönelik manada fikir vermesi amacıyla geçmiş dönem seçimlerinden yola çıkarak tarafımızdan bir ön hazırlık yapılmıştır.

1994, 1999, 2004, 2009 ve 2011 seçimlerinden yola çıkarak Bandırma özelinde oy dağılımını EĞİLİM BELİRLEME olarak SAĞ PARTİLER ve SOL PARTİLER düzleminde incelenmiştir.

Bu duruma göre;

a1

Sağ ve Sol oyların yıllara göre değişiminden hareketle çıkartılacak sonuç;

Ortalama Sağ OY : 54
Ortalama Sol OY : 42

Ülke gündeminde SAĞ siyaset merkezi teşkil ederse Sağ Oylar %60 istikametinde ilerlerken Sol Oylar %40 oranına geriliyor.

Ülke gündeminde SOL siyaset merkezi teşkil ederse Sağ Oylar %55 istikametinde gerilerken SOL Oylarda % 45 oranına ilerliyor.

Bu oranlar GENEL SEÇİMLER’de SAĞ Partiler lehine “1”puanlık değişime neden olmaktadır. SOL oylardaki azalmanın KÖYLER’in oylamaya katılması sonucunda olduğu görülmektedir.

Bu değerlerden de çok açık bir biçimde görüleceği üzere Bandırma’da yapılacak seçimlerde “ki artık Yerel-Genel farkı ortadan kalkmıştır” SAĞ partiler açısından oy oranının %55 ve %60 aralığında olacağı, buna karşın SOL Partiler açısından %40 ve %45 aralığında olacağı açıktır.

Gezi eylemleri sonrasında görülmüştür ki SOL siyaset yerel yapılanma da organizedir ve siyasal kavramlarda kolay birlikteliği yakalamaktadır.

Yine 2004 Yerel Seçimlerinde Sağ siyaset ilerde iken 2009 ve 2011 seçimlerinde SAĞ / SOL Partilerin neredeyse SABİT bir değere oturduğu ve bu rakamın da SAĞ PARTİLER % 55, SOL Partiler %45 olarak dengeye geldiğidir.

SAĞ Partiler : AK Parti MHP olarak iki ana guruba
SOL Partiler : CHP olarak tek gurupta yürümektedir.

2009 YILINDA YEREL SEÇİMİN galibi CHP olmuştur.

CHP %33,82 oy alırken DSP %11,58 oy almış, SOL OY % 45,55

AK Parti % 30,477 ve MHP % 17,33 oy almıştır. SAĞ OY % 53,01

2011 GENEL SEÇİMİNDE ise ,

CHP % 43,66 oyuna karşılık DSP yüzde dışı oy almış, SOL OY % 44.35

AK Parti % 37,02 ve MHP %13,38 oy almıştır. SAĞ OY % 53,97

2009 ve 2011 seçimlerine göre Köylerin oylamaya katılması ile AK Parti %7 puan ilerlemiştir.

Oluşan farkın iki ana nedeni vardır.

İlki Köylerin girişi ile yaklaşık + 1.500 oy lehte yansımıştır.

İkincisi ise, 2009 YEREL seçimlerinde MHP’ye giden oylar geri dönmüş ve diğer SAĞ Partilerin erimesi sonucu oylar AK Parti yönünde gelişmiştir.
Bu süreçte DSP’den oy AK Partiye dönmemiştir.

SONUÇ

1994 yılından bugüne Bandırma’da yapılan seçimler istikrarlı bir oy hareketine işaret etmektedir. Buna göre % 41 ila % 45 SOL PARTİ ortalama oyunun büyük bölümünü CHP almaktadır. 2011 seçimlerinde ise bu oran %43,66 olarak neticelenmiştir.

Buna karşılık %55 ila % 58 SAĞ PARTİ ortalama Oyları AK Parti % 37,5 ve MHP % 13,5 ve diğer %3,5 olarak paylaşılmaktadır.

Bu oy hareketlerini dikkate almayan siyasal düşünce seçimi başarılı biçimde tamamlayamaz.

a12

a123

a1234